Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.

Now Streaming: ‘Tuloy Ang Palabas sa MET’ with Bayanihan Dance Company

Now Streaming: ‘Tuloy Ang Palabas sa MET’ with Bayanihan Dance Company

Share this article

The Metropolitan Theater (The MET) is currently streaming the fourth installment of its Tuloy Ang Palabas sa MET series, featuring the  Bayanihan Philippine National Folk Dance Company.

The production is divided into 4 -parts– Traditions Renewed, Intramuros of Memory, Mindanao Mosaic, People Under the Sun.

“Traditions Renewed” ay patungkol sa mga sinaunang ritwal at tradisyon ng mga katutubo na nanirahab sa sa kabundukan ng Mindanao. Makikita dito ang mga kilos at ekspresyon halaw sa mga galaw ng ibon na sinasayaw ng mga katutubo tuwing panahon ng pag-aani.

Sa “Intramuros of Memory,” matutunghayan ang mga banyagang sayaw na binigyang buhay sa kontekstong Filipino. Tampok dito ang “Danza” na unang sumikat sa bansang Cuba at kalaunay nakarating sa Pilipinas noong ika-19 na siglo sa pamamagitan ng mga sarswelang naging tanyag sa ating bansa noong kapanahunang iyon.

Ang “Mindanao Mosaic ay patungkol sa impluwensya ng Islam sa katimugang bahagi ng Mindadao at sa mga karatig na isla ng Sulu.  Isinasalarawan dito ang mga himig, sayaw at kasuotan na sumasalamin sa sining ng Arabya at Indo-Malaya sa pananaw ng kultura ng mga Pilipinong Muslim.

Ang huling bahagi ng programa na pinamagatang “People under the Sun” ay nagpapakita ng masigla ngunit payak na pamumuhay ng mga Pilipino sa probinsya. Sa yugtong ito, ipapadama sa atin ang kaligayahan at kasaganahan sa pamamagitan ng pagsayaw sa panahon ng anihan o kaya naman kung mayroong kapistahan.

You can watch the full production below.

Comments
About the Author /

info@66.23.232.42

Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram for live coverage on theater events around the city. Subscribe to our YouTube channel for your first look at the hottest shows in town.

Sorry, the comment form is closed at this time.