Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.

‘Isang Harding Papel: A Martial Law Musical’ Returns to the Stage

‘Isang Harding Papel: A Martial Law Musical’ Returns to the Stage

Share this article

In response to public clamor, Isang Harding Papel: A Martial Law Musical will be restaged this February 10, 2017 at 2PM and 6PM at the AFP Theatre.

Isang Harding Papel

About the Show

Isang Harding Papel tells the story of Martial Law through the eyes of Jenny, a young girl who regularly visits her mother, a political prisoner, in jail. The musical presents a childhood defined and redefined in trying times, and depicts how love and family triumph over darkness.

The musical is adapted from the Adarna House children’s book of the same name written by Augie Rivera and illustrated by Rommel Joson. It was written for stage by Nanoy Rafael and set to music by Thea Tolentino. Boni Juan is the production designer for the restaging, directed by Nor Domingo.
Isang Harding Papel

Isang Harding Papel: A Martial Law Musical is part of Hinabing Haraya, the annual theatrical production of Raya School, a progressive school in Quezon City. Tickets are priced at P600 (orchestra) and P400 (balcony), with discounts for bulk purchases. Ticket prices include proceeds that will be used to provide free tickets for Quezon City public elementary and junior high schools for the 2PM show.

For ticket inquiries, please call 9288189 or text 09088872553.

Cast

The cast is all made up of students from the Raya School. Leads are as follows:

1. Batang Jenny- Keiko Ferrer
2. Teen Jenny- Kaleigh Ferrer
3. Nanay- Isabel de la Cruz
4. Lola- Kali Resurreccion
5. Teacher Eman- Matt Mariano
6. Mrs. Evangelista- Ella Francia

Testimonies

“Ilang ulit ko ring naramdamang nagsisikip ang lalamunan ko at bigla na lang akong impit na sisinghot-singhot habang nanonood. Malikhain ang pagkakabuo ng dula, ngunit ang pinakanaging sikreto ng kanyang emotional impact para sa akin ay ang pagpapanatili ng kasimplehan ng isang relasyong mag-ina na naging biktima ng Martial Law ni Marcos at ang sinseridad ng mga batang gumanap dito, hanggang sa kaliit-liitan. Tagos sa puso. Mabuhay, Raya School para sa pagtatanghal na ito.” – Bodjie Pascua, theatre actor

Isang Harding Papel

Bodjie Pascua

“Nag-aral tayong lahat bílang mga batà upang malubos ang pagpapakatao at nang makapaglingkod kasama ang kapwa para sa bayan. Ipinaaalala sa atin iyon ng dulang Isang Harding Papel dahil naririto ang mga batang Raya na nakikilahok laban sa paglimot, umaawit ng pag-ibig sa gitna ng ligalig, at nagtatanghal ng pagmamahal nila sa kinabukasang ipinaglalaban upang patuloy na maging malayà sa takot, lungkot, at dahas ng mga pagkawalay ––tulad ng ina sa anak, ng anak sa ina––dahil sa mapanupil na Batas Militar. Hindi nila inabot ang panahong iyon, subalit mga anak sila ng mga anak ng sigwa, at nag-aaral sila at naririto upang ituro rin sa atin kung paano umalala nang lampas sa mga personal nating dinanas na unos. Panoorin nating muli ang dulang ito at sabay-sabay nating alalahanin kung bakit mahalagang mabúhay, kung bakit mahalaga ang bawat búhay, at kung bákit sa kabila nito ay may mga bayaning handang ialay ang búhay na iyon para sa bayan.”

– Edgar Calabia Samar, author of Janus Silang Series

Isang Harding Papel

Edgar Samar

Free Tickets

Isang Harding Papel
For more details about what’s happening in the Manila theater scene, please view our Theater Calendar.

Comments
About the Author /

info@66.23.232.42

Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram for live coverage on theater events around the city. Subscribe to our YouTube channel for your first look at the hottest shows in town.

Post a Comment